Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

Hastane Akreditasyonu

Hastane Akreditasyonu    
    İlk olarak sağlık organizasyonlarında akreditasyon aşaması incelenecek, genel anlamıyla bu aşamanın dünyada nasıl başladığı, önemi, gelişimi, akreditasyon standartlarının meydana getirilmesi adına görev alan departmanların çalışma şekli, izlenen metodlar ele alınacaktır.Devamında sağlık akreditasyonunun milletle arası boyutu incelenecek, laboratuvar akreditasyonu gerçekleştiren kuruluşların dünyadaki örgütlenme biçimlerine, konu ile alakalı Türkiye’deki gelişmelere ve Türk akreditasyon kuruluşuna ve çalışmalarına değinilecektir.Yirminci yüzyılın son senelerinde, ülke hastanelerinin fiziksel ve fonksiyonel yapılanmasında önemli gelişmeler olmuştur.
          Hastalıkların teşhis ve tedavisinde olduğu kadar hastalıklardan muhafaza olmak adına da geliştirilen tıbbi teknoloji, hastanenin yataklı servislere kabul edilen hastaların hastanede yatış sürelerinde azalmaya, yatak devir hızlarında ise yükselmesine sebep olmuştur.Hastaların teşhis ve tedavi planlamaları servislerden polikliniklere doğru kayma göstermektedir.Hasta tedavi bakım fonksiyonlarında meydana gelen bu gelişme, hastane yapılanma  fonksiyon ve tasarımları etkilemekte ve hastalara mümkün olan en kısa zaman dahilinde kaliteli bir sağlık hizmeti sunulmasını gerektirmektedir.1990’lı yılların ortalarında hasta ve bakım fonksiyonlarında meydana gelen bu değişimler 2000’li yılların başından başlayarak büyük bir hız kazanmıştır.
         Sağlık hizmetleri kapsamında hastanelerin her zaman özel bir yeri olmuştur. Çünkü tüm hizmet halkası dahilinde en çok kaynak hastanelerde harcanmaktadır. Ülkemizde de sağlık bakanlığı bütçesindeki kaynakların yaklaşık %40’ı her zaman hastane hizmetlerine ayrılmaktadır.Bu durumda, hastanelerde, sağlık hizmetlerinde etkililik, verimlilik, hakkaniyet vb. gibi prensipleri yerleştirme zorunluluğu vardır. Özellikle yatan hastalara ayrılan bütçe ve ileri laboratuvar tetkikleri hastane giderlerinin büyük oranlara ulaşmasında iki önemli faktördür.Bu sebeple gelişmiş ülkeler, hastanede kalış sürelerinin en aza indirilmesine, ayaktan tedavi kliniklerinin başarılı olmasına ve sayıca artmasına, gereksiz laboratuvar kullanımının engellenmesine büyük çaba göstermektedir.