Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

Cam Testi & Yapı İşi Sertifikalandırması

Cam çeşitleri için uzman hizmetler açısından, bombeli ve düz cam paneller, temel, işlenmiş, özel veya güvenlik camları alanlarında yapılan değişikliklerin hepsini ve özelliklerini göz önüne almaktayız. Her zaman  uyguladığımız bir şeydir sonuçta. Türcert belgelendirme kuruluşu olarak, yapısı, türü ve dayanıklılık bakımından hangi camı imal ederseniz edin sizler için yetkisi olan kuruluşuz. Yapı işi camlarının CE işaretlemesi veya belgesi için 2000/245/AT cam direktifinde açıklanan CPD/CPR standartlarıyla uyumlu olan cam ürünleri ve kullanımlarına uygun olarak akreditasyonumuz gerçekleşerek yetkilendirildik.

 

İlave olarak, müşterilerinize talepleri adına gereksinim duydukları alanlarda güvenlik hizmeti vermeyi garanti altına almak için, kullanım amaçların hepsi için test ve sertifikalandırma aşamalarını gerçekleştirmekteyiz. Sabit ürünler için kuruluşunuzla bütünleşerek standart şekilde üretilmeyen cam ürünlerinize CE işaretiyle, CUAP ve ETA’lar veriyoruz.

 

İlk Bakışta Yararlanabileceğiniz Hizmetlerimiz
Türcert belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak müşteri talepleri ve ürün dayanıklılığı için vermiş olduğumuz desteklerimiz şu şekildedir,

 

» Müşterilerle tedarik halkası temelli yaklaşımla çalışmada uzun senelere dayalı deneyimimiz sayesinde, uzman önerisi ve danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz. 
» Asıl test aşamasından önce test seçmeleri üzerine oluşturduğumuz irtibata güven duyabilirsiniz.
» Patlama, kurşun ve yangına karşı dayanıklı özelliği olan camlara uyumluluk analizinin sertifikasına sahip olabilirsiniz.
» Diğer sorumlu firmaların aksine, cam pazarlarında gerçekten yerel olarak işleyen ve yetkimiz olan sertifikalandırma firması olarak tecrübemize güven duyabilirsiniz.

Cam testi & yapı işi sertifikalandırması hizmet ağları konusunda Türcert belgelendirme kuruluşumuz CE testi mevzuatına uyumlu incelemeler ve testlerle beraber, Türcert belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak uzmanlarımız, ortaklarıyla beraber tedarikçi şirketlere aşağıda sıralanan hizmetleri vermekteyiz.

 

» EN410 camın ışık ve güneşe ait niteliklerinin belirlenmesi
» EN356 El darbelerine karşı dayanıklılığın testi ve sınıflara ayrılması
» EN673 Isı geçirgenliği (U-değeri)nin tespiti- ölçüm şekli
» EN674 Isı geçirgenliği (U-değeri)nin tespiti- Mahfazalı sıcak levha metodu
» EN675 Isı geçirgenliği (U-değeri)nin tespiti –Işı akışı şekli
» EN13501-3/EN357 Şeffaf veya yarı saydam cam ürünlerle yangına dayanıklı cam elementleri –yangının sınıflara ayrılması
» EN13501-5/EN1187 Dışarıdan yangına maruz kalma için test metodları
» EN13501-1 Yapı elementlerinin ve yapı ürünlerinin yangın sınıflarına ayrılması; belirlenmesi ve kategorilere ayırma
» EN13541 Güvenlik camları–patlamaya karşı dayanıklılık testi ve sınıflara ayrılması
» EN1063 Güvenlik camı kurşun geçirmez cam sınıflara ayrılması ve test şekli
» EN12600 Sarkaç testi- Darbe testi yöntemi ve düz cam için sınıflara ayrılması
» EN1288 Camın bükülme mukavemetinin belirlenmesi
» EN12898 Yayma kuvvetinin belirlenmesi
» EN12758 hava ve camla taşınan sesin yalıtımı

 

CE İşareti Testi ve Sertifikalandırma Hizmetlerimiz
Ürün dayanıklılığını belgelendirmek için, aşağıda sıralanmış olan test ve FPC sertifikalandırma standartlarıyla uyumlu olan CE işareti testi ve sertifikalandırması hizmetini de ihtiyari  veya zorunlu olarak hizmet vermekteyiz.

 

» EN15682 - Isıl banyolanmış termal olarak temperlemesi yapılmış  alkali toprak silikat güvenlik camı
» EN1051 - Cam Kaldırımlar ve Cam Bloklar
» EN12337 - Kimyasal olarak mukavemeti yükseltilmiş soda kireç silikat camı
» EN-İso-12543 ve EN14449 -Katmanlı cam ve emniyet camı
» EN14321 - Termal temperlemesi yapılmış alkali toprak silikat camı
» EN1279-4 - Cam Yalıtım Üniteleri: pervaz contalarının fiziksel özellikleri için uzun periyotlu test şekli
» EN1748-1 - Temel borosilikat camı
» EN1863 -Isı mukavemeti yükseltilmiş soda kireç silikat camı
» EN12150- Termal olarak temperlemesi yapılmış soda kireç silikat emniyet camı
» ETAG 002 - Yapısal dolgu camlar ve dolgular
» EN572 -Temel soda kireç silikat camı
» EN14178 -Temel alkali toprak alimino silikat camı
» EN1748-2 -Temel cam seramikleri
» EN15682 -Temel alimino silikat camı
» EN1279-3 -Cam Yalıtım Üniteleri: Uzun periyotlu test şekli ve gaz sızıntı oranı ve gaz derişim payı için gereklilikler
» EN14179 -Isıl banyolanmış termal olarak temperlemesi yapılmış  soda kireç silikat emniyet camı
» EN13024 -Termal olarak temperlemesi yapılmış borosilikat emniyet camı
» EN15683 -Termal olarak temperlemesi yapılmış oluklu güvenlik camları
» EN1036-1 -Kullanım amacı için gümüş kaplamalı float camı ayna
» EN13022 -Desteklenen ve desteklenmeyen tek ve çok parçalı cam
» EN1096-2 -A,B ve S kaplamaları dayanıklılık özelliği için kaplamalı ayna test metodları
» EN1096-3 -C ve D kaplamaların dayanıklılığı adına kaplamalı ayna test metodları
» EN1279-2 -Cam Yalıtım Üniteleri: Uzun periyotlu test şekli ve nem girişi için gereklilikler
» EN1279-6 -Cam Yalıtım Üniteleri: Fabrika üretimi kontrolü ve periyodik testler
» EN15434 -Yapısal dolgu ve/veya ultraviyole ışığa dayanıklı dolgular

 

Konuyla Alakalı Daha Fazla Hizmetlerimiz
Düzenli cam incelemeleri ve testinden başka, bize aşağıda yer alan hizmetler için de iletişime geçebilirsiniz.

 

» Yeni tasarım yada prototiplerin analiz edilmesi
» Sertifikalandırma ve cam testi uzmanlarıyla doğrudan irtibat
» Anayollarda yada demir yollarında ses duvarları için cam testi
» Sera, mobilya, yapı işleri özel bombeli duş, mutfak ve camı ve asansör camı gibi yapı işleri için cam testi

Cam testi & yapı işi sertifikalandırması hizmet ağları konusunda Türcert belgelendirme kuruluşumuz CE testi mevzuatına uyumlu incelemeler ve testlerle beraber, Türcert belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak uzmanlarımız, ortaklarıyla beraber tedarikçi şirketlere aşağıda sıralanan hizmetleri vermekteyiz.

 

» EN410 camın ışık ve güneşe ait niteliklerinin belirlenmesi
» EN356 El darbelerine karşı dayanıklılığın testi ve sınıflara ayrılması
» EN673 Isı geçirgenliği (U-değeri)nin tespiti- ölçüm şekli
» EN674 Isı geçirgenliği (U-değeri)nin tespiti- Mahfazalı sıcak levha metodu
» EN675 Isı geçirgenliği (U-değeri)nin tespiti –Işı akışı şekli
» EN13501-3/EN357 Şeffaf veya yarı saydam cam ürünlerle yangına dayanıklı cam elementleri –yangının sınıflara ayrılması
» EN13501-5/EN1187 Dışarıdan yangına maruz kalma için test metodları
» EN13501-1 Yapı elementlerinin ve yapı ürünlerinin yangın sınıflarına ayrılması; belirlenmesi ve kategorilere ayırma
» EN13541 Güvenlik camları–patlamaya karşı dayanıklılık testi ve sınıflara ayrılması
» EN1063 Güvenlik camı kurşun geçirmez cam sınıflara ayrılması ve test şekli
» EN12600 Sarkaç testi- Darbe testi yöntemi ve düz cam için sınıflara ayrılması
» EN1288 Camın bükülme mukavemetinin belirlenmesi
» EN12898 Yayma kuvvetinin belirlenmesi
» EN12758 hava ve camla taşınan sesin yalıtımı

 

CE İşareti Testi ve Sertifikalandırma Hizmetlerimiz
Ürün dayanıklılığını belgelendirmek için, aşağıda sıralanmış olan test ve FPC sertifikalandırma standartlarıyla uyumlu olan CE işareti testi ve sertifikalandırması hizmetini de ihtiyari  veya zorunlu olarak hizmet vermekteyiz.

 

» EN15682 - Isıl banyolanmış termal olarak temperlemesi yapılmış  alkali toprak silikat güvenlik camı
» EN1051 - Cam Kaldırımlar ve Cam Bloklar
» EN12337 - Kimyasal olarak mukavemeti yükseltilmiş soda kireç silikat camı
» EN-İso-12543 ve EN14449 -Katmanlı cam ve emniyet camı
» EN14321 - Termal temperlemesi yapılmış alkali toprak silikat camı
» EN1279-4 - Cam Yalıtım Üniteleri: pervaz contalarının fiziksel özellikleri için uzun periyotlu test şekli
» EN1748-1 - Temel borosilikat camı
» EN1863 -Isı mukavemeti yükseltilmiş soda kireç silikat camı
» EN12150- Termal olarak temperlemesi yapılmış soda kireç silikat emniyet camı
» ETAG 002 - Yapısal dolgu camlar ve dolgular
» EN572 -Temel soda kireç silikat camı
» EN14178 -Temel alkali toprak alimino silikat camı
» EN1748-2 -Temel cam seramikleri
» EN15682 -Temel alimino silikat camı
» EN1279-3 -Cam Yalıtım Üniteleri: Uzun periyotlu test şekli ve gaz sızıntı oranı ve gaz derişim payı için gereklilikler
» EN14179 -Isıl banyolanmış termal olarak temperlemesi yapılmış  soda kireç silikat emniyet camı
» EN13024 -Termal olarak temperlemesi yapılmış borosilikat emniyet camı
» EN15683 -Termal olarak temperlemesi yapılmış oluklu güvenlik camları
» EN1036-1 -Kullanım amacı için gümüş kaplamalı float camı ayna
» EN13022 -Desteklenen ve desteklenmeyen tek ve çok parçalı cam
» EN1096-2 -A,B ve S kaplamaları dayanıklılık özelliği için kaplamalı ayna test metodları
» EN1096-3 -C ve D kaplamaların dayanıklılığı adına kaplamalı ayna test metodları
» EN1279-2 -Cam Yalıtım Üniteleri: Uzun periyotlu test şekli ve nem girişi için gereklilikler
» EN1279-6 -Cam Yalıtım Üniteleri: Fabrika üretimi kontrolü ve periyodik testler
» EN15434 -Yapısal dolgu ve/veya ultraviyole ışığa dayanıklı dolgular

 

Konuyla Alakalı Daha Fazla Hizmetlerimiz
Düzenli cam incelemeleri ve testinden başka, bize aşağıda yer alan hizmetler için de iletişime geçebilirsiniz.

 

» Yeni tasarım yada prototiplerin analiz edilmesi
» Sertifikalandırma ve cam testi uzmanlarıyla doğrudan irtibat
» Anayollarda yada demir yollarında ses duvarları için cam testi
» Sera, mobilya, yapı işleri özel bombeli duş, mutfak ve camı ve asansör camı gibi yapı işleri için cam testi