Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

Gıda Mevzuat Eğitimi

Gıda Mevzuat Eğitimi

Gıda mevzuatı eğitimi, gıda maddeleri ve gıda ile teması gerçekleşen madde ve malzemeleri; özellikle gıda güvenliğini hazırlayan, gıda maddeleri ve gıda ile teması gerçekleşen madde ve malzemelerin imalatı, işlenmesi, dağıtımı ve satışı ile her süreci içeren tebliğ, yasa, kanun, yönetmelik, genelge, kararname, yönerge, talimat ve taslakların hepsine verilen addır. 

 

Gıda güvenliği bakımından tüketiciye etkide bulunan özellikle dioksine ve BSE yönelik önemli krizlerin oluşması, AB’de gıda güvenliğimevzuatının tekrardan düzenlenmesi zorunlu olmuştur. Bu kapsamda AB gıda komisyonunun beyaz doküman kapsamında ifade ettiği ve 2002-2004 senelerinde yayınlanış olduğu mevzuat ile;

 

» Çiftlikten başlayarak sofraya kadar gıda güvenliğinin temel alınması
» Gıda ve yem güvenliğinin aynı mevzuatta analiz edilmesi
» Gıda güvenliğinde tehlike incelemesinin temel alınması
» Son ürünün kontrol edilmesi yerine HACCP bazlı kontrolün temel alınması
» Gıda halkası dahilinde yem ve gıdanın izlenebilirliği

 

Gıda ve yem güvenliğinde mükellefiyetin üreticiye verilmesi konuları ana ilkeleri meydana getirmiştir. AB komisyonunun 2000 senesinde prensip ve hedeflerini formül haline getirdiği beyaz dokümanın yayınlanmasıyla beraber bunun yasal kapsamını meydana getiren düzenlemeler ve direktifler 2004’te bitmiş ve 1 Ocak 2006 yılından itibaren yürürlüğe konmuştur.
 
AB Gıda Güvenliği Mevzuatının Esasını Meydana Getiren Düzenlemeler
» Türkiye’de gıda mevzuatı araştırmaları AB üyeliği çerçevesinde AB ile eş değer işletilmeye çalışılmaktadır
» EC, 853/2004 hayvansal besin maddeleri için spesifik hijyen şartları (kesim hijyeni, muhafaza, parçalama, hayvansal yağ, yabani hayvan eti, kanatlı eti, kolajen, kıyma, balık ve balık ürünleri, et ürünleri, kabuklu deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, jelatin, yumurta ve ürünleri) konusunda düzenleme
» EC, 178/2002 gıda kanunu ile alakalı esas ilke ve şartları belirleyen ve Avrupa gıda güvenliği otoritesini oluşturan düzenleme
» EC, 854/2004 insanlar için tüketime arz edilecek hayvansal besin maddelerinin resmi incelemeleri (852 ve 853’ün kontrolü, HACCP, iyi mikrobiyolojik analizler, hijyen uygulamaları) konusunda düzenlemeler
» EC, 852/2004 genel gıda hijyeni (HACCP, gıda güvenliği, mikrobiyolojik şartları ve sıcaklık incelemeleri vb.) konusunda düzenleme
» EC, 882/2004 yem ve gıda kanunu ile hayvan sağlığı ve refahı faaliyetlerinin resmi incelemeleri konusunda düzenlemeler.
» Yayınlanmış olan 5996 numaralı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, yem ve gıda yasası yine AB uyum yasaları kapsamında yayınlanmıştır.

 

Türk Gıda Mevzuatı Eğitimi İçeriği
» Avrupa birliği (EU)
» Gıda mevzuatının gıda güvenliğinde üstlendiği rolü
» Mevzuatın ana terimler ve tanımları, gıda mevzuatı nedir
» Yapılanma ve görevli kurumlar, kurumların görev tanımları, görevlerin farklılaştığı ve kesiştiği noktalar.
» Dünya ticaret örgütü ve alt anlaşmalar-TBT, SPS vs.
» Ülkeler arası gıda yasalarına yaklaşım, birbirleriyle olan ilişkileri, tarihçe ve bağlayıcılıklar.
» Milli gıda tebligatının AB ve ülkeler arası gıda tebligatı ile karşılaştırılmasının yapılması
» Türk gıda yasası listesi.
» Dikey gıda tebligatını inceleme ve kavrama metotları  
» Tebligatların alt üst ilişkisi (Birincil, ikincil mevzuat)
» 5996 numaralı bitki sağlığı, veteriner hizmetleri, yem ve gıda kanununun getirdiği yeni kavramlar
» Tarım ve köy işleri bakanlığı muhafaza ve analiz genel müdürlüğü (KKGM) 5996 numaralı veterinerlik hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu ve 5179 numaralı gıda kodeksi ile karşılaştırma
» Birleşmiş milletler tarım ve gıda örgütü (FAO) ve dünya sağlık örgütü (WHO)
» Kodeks Alimentarius Komisyonu (CAC)
» Ülkeler arası gıda yasaları hakkında genel bilgiler verme
» Türk gıda tebligatı ve gıda güvenliği standartları ile arasında bulunan farklar
» Türk gıda tebligatı genel tanıtım, yaklaşım ve tarihçe
» Dikey gıda tebligatı inceleme ve kavrama metotları   
» Yatay gıda tebligatı (etiketleme, kontroller, bulaşanlar ve gıda katkı maddeleri, gıda ile teması bulunan malzemeler, vb.) inceleme ve kavrama metotları.

 

Gıda Mevzuatı Eğitimi Süresi
Türcert belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan gıda mevzuatı eğitimi 1 gün olarak belirlenmiştir. Türk gıda mevzuatı eğitimine belirlenen 1 günlük süre gıda mevzuatı eğitimine katılacak kişi adetine göre değişiklik gösterebilir.

 

Gıda Mevzuatı Eğitimine Kimler Katılabilir
Türk gıda mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kursiyerler ve özellikle gıda sektöründe görev yapan yada yapmayı hedefleyen meslek sahiplerinin hepsi, iş firma temsilcileri, adamları, dernekler, birlikler gibi sektörlerin temsilciliğini üstlenen örgüt temsilcileri, danışmanlar, tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonu üyeleri, tarım, ziraat, denetçi adayları, gıda, biyoloji, mikrobiyoloji, genetik mühendisleri, su ürünleri, tıp dalındaki hekimler, veteriner hekimler, gıda tedarikçi kuruluşları ve denetçileri bu eğitime katılabilir.

 

Türk Gıda Mevzuatı Eğitimi sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler gıda mevzuatı eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.