Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

GMP Eğitimi

GMP Hakkında Genel Bilgiler

GMP Nedir?
GMP (Good manufacturing practices=İyi üretim uygulamaları), ürünün iç ve dış faktörlerden kirlenme ihtimalini engellemek yada indirgemek için firmayla alakalı iç ve dış koşullara yönelik koruyucu  tedbirleri içerir.GMP şartları üretimde kalite yaklaşımını esas alır. 

 

GMP (İyi üretim uygulamaları) gıda, ilaç ve kozmetik alanında kontaminasyon, karışıklık ve hataları minimize etmek ve önlemek içim ön işleme, ham madde, üretim, ürün geliştirme, paketleme işlemi, depolama faaliyeti ve dağıtım uygulaması süreçlerindeki tüm aşamalar boyunca yapılan bir sistemdir.

 

GMP Belgesi
İyi imalat uygulamaları sertifikası (GMP-Good manufacturing practices) demektir. Dünya genelinde birden fazla ülke GMP şartlarını kabullenmiştir. Şartları kabul eden ülkelerin bazıları WHO’nun  (Dünya sağlık örgütü) temel kurallarını, bazıları ise PIC1, EEC2 yada kendi GMP kurallarını kabullenmiştir. 1PIC=Farmasötik müstahzarların imalat teftişlerinin karşılıklı şekilde tanınmasına ait anlaşmadır. Bu anlaşma (EEC) Avrupa ekonomik topluluğunca WHO'nın GMP verileri paralel olarak geliştirilmiş ve ardından EFTA3 ve kuzey ülkeleri tarafından da kabul edilmiş olan bir GMP kurallarını içeren bir anlaşmadır.

 

PH2/73, PH3/83, PH1/81, PIC-PHI/72, PH3/76, işaretleri ile GMP hakkındaki rehberleri yayımlamıştır. 2A.E.T. (E.E.C.) Avrupa ekonomik topluluğu veya ortak pazar ismini verdiğimiz gümrük birliği, ekonomik işbirliği ve ileri zamanda siyasal birleşmeyi hedefleyen ülkeler arası bir kuruluştur. Bugün itibariyle 12 adet üye ülkesi vardır. İlk kuruluş kararı 25.3.1957 yılında Roma'da alınmıştır. 3EFTA birtakım Avrupalı ülkeler arasında inşa edilen ve üyeleri arasında serbest mübadele alanı meydana getiren ülkeler arası bir kuruluştur. İyi üretim uygulamaları kuralları, Amerikan gıda ve ilaç idaresince oluşturularak federal gıda, ilaç ve(GMP) kozmetik kanunda yayımlanmıştır. Dünya sağlık örgütü (WHO)’nce iyi imalat uygulamaları ve iyi laboratuvar kontrolü uygulamaları hakkında yol gösterici tavsiyeler hazırlamıştır. Bu şekilde bizzat devletler de ilaçların (Effıcacy, Ouality, Safety ) güvenilir, kaliteli ve verimli şekilde elde edilmesindeki ve oluşturulmasındaki mesuliyeti paylaşmaya zorunlu hale gelmişlerdir. GMP, üretimde ana bir kalite yaklaşımı olmakla birlikte ilaç ve kozmetik sektöründe de kanunen olarak ta zorunluluğu bulunmaktadır.

 

GMP Eğitimi İçeriği
» GMP personel
» GMP kalite işlemleri
» GMP temizlik
» GMP  kalite yönetimi
» GMP nedir?
» GMP üretim
» GMP' nin tarihçesi
» GMP ekipman ve tesisler 
» GMP hedefleri ve felsefesi 
» GMP’nin temeli dokümantasyon
» GMP bölümlerinin değerlendirilmesi
» GMP Terimler, kavramlar ve tanımlar
» GMP’yi uygulamak için gerekli olanlar
» GMP gıda işletmelerinde iyi üretim uygulamaları
» GMP’nin kalite ağlarındaki yeri ve faaliyet alanları

 

GMP Eğitimi Süresi
Türcert belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan GMP eğitimi 1 gün olarak belirlenmiştir. GMP eğitimine belirlenen 1 günlük süre GMP eğitimine katılacak kişi adetine göre değişiklik gösterebilir.

 

Gıda İşletmelerinde GMP Eğitimine Kimler Katılabilir
GMP eğitimi, gıda maddelerinin üretilmesinden, ambalajlama uygulamasına, depolama işlemlerinden, taşımacılık faaliyetlerine kadar tüm aşamalardaki gıda halkasında bulunan kuruluşların personelleri ve yöneticileri, veteriner hekimler, ziraat, gıda, kimya, su ürünleri mühendisleri, gıda teknikerleri ve GMP’yi oluşturmak isteyen yada gıda güvenliği yönetim ağı üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler katılabilir. 

 

GMP Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler GMP eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.

GMP Nedir?

GMP ( Good manufacturing practices=İyi üretim uygulamaları,) ürünün iç ve dış faktörlerden oluşacak kirlenme ihtimalini engellemek yada indirgemek için, firmayla alakalı iç ve dış koşullara yönelik koruyucu tedbirleri içerir. GMP şartları üretimde kalite yaklaşımını esas alır. 

 

GMP (İyi üretim uygulamaları) gıda, ilaç ve kozmetik alanında kontaminasyon, karışıklık ve hataları minimize etmek ve önlemek için ön işleme, ham madde, üretim, ürün geliştirme, paketleme işlemi, depolama faaliyeti ve dağıtım uygulaması süreçlerindeki tüm aşamalar boyunca yapılan bir sistemdir.

 

GMP Belgesi
İyi imalat uygulamaları sertifikası (GMP-Good manufacturing practices) demektir. Dünya genelinde birden fazla ülke GMP şartlarını kabullenmiştir. Şartları kabul eden ülkelerin bazıları WHO’nun  (Dünya sağlık örgütü) temel kurallarını, bazıları ise PIC1, EEC2 yada kendi GMP kurallarını kabullenmiştir. 1PIC= Farmasötik müstahzarların imalat teftişlerinin karşılıklı şekilde tanınmasına ait anlaşmadır. Bu anlaşma (EEC) Avrupa ekonomik topluluğunca WHO'nın GMP verilerine paralel olarak geliştirilmiş ve ardından EFTA3 ve kuzey ülkeleri tarafından da kabul edilmiş olan bir GMP kurallarını içeren bir anlaşmadır.

 

PH2/73, PH3/83, PH1/81, PIC-PHI / 72, PH3/76, işaretleri ile GMP hakkındaki rehberleri yayımlamıştır. 2A.E.T. (E.E.C.) Avrupa ekonomik topluluğu veya ortak pazar ismini verdiğimiz gümrük birliği, ekonomik işbirliği ve ileri zamanda siyasal birleşmeyi hedefleyen bir  ülkeler arası kuruluştur. Bugün itibariyle 12 adet üye ülkesi vardır. İlk kuruluş kararı 25.3.1957 yılında Roma'da alınmıştır. 3EFTA birtakım Avrupalı ülkeler arasında inşa edilen ve üyeleri arasında serbest mübadele alanı meydana getiren ülkeler arası bir kuruluştur. İyi üretim uygulamaları kuralları, Amerikan gıda ve ilaç idaresince oluşturularak federal gıda, ilaç ve(GMP) kozmetik kanununda yayımlanmıştır. Dünya sağlık örgütü (WHO)’nce iyi imalat uygulamaları ve iyi laboratuvar kontrolü uygulamaları hakkında yol gösterici tavsiyeler hazırlamıştır. Bu şekilde bizzat devletler de ilaçların (Effıcacy, Ouality, Safety ) güvenilir, kaliteli ve verimli şekilde elde edilmesi ve oluşturulmasındaki mesuliyetini paylaşmaya zorunlu hale gelmişlerdir. GMP, üretimde ana bir kalite yaklaşımı olmakla birlikte ilaç ve kozmetik sektöründe de kanunen olarak ta zorunluluğu bulunmaktadır.

 

GMP Eğitimi İçeriği
» GMP’nin Tarihçesi
» Fason üretim
» Kalite kontrol
» Kalite yönetimi
» GMP Nedir?
» Kayıtlar ve dokümantasyon
» Validasyon
» Üretim
» GMP bölümlerinin değerlendirilmesi
» Risk yönetimi – In proses incelemeler
» Stabilite
» Ambalajlama ve etiketleme
» Ekipmanlar
» Depolama ve dağıtım
» Değişiklik incelemesi
» GMP hedefleri ve felsefesi
» Malzeme yönetimi
» CAPA (Düzeltici ve engelleyici uygulamalar )
» Personel, hijyen ve eğitim
» Tanımlar, terimler ve kavramlar
» Şikâyetler ve geri çekme
» GMP’nin kalite sistemlerindeki yeri ve faaliyet alanları 
» Alt yapı ve tesis

 

GMP Eğitimi Süresi
Türcert belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan GMP eğitimi 1 gün olarak belirlenmiştir. GMP eğitimine belirlenen 1 günlük süre GMP eğitimine katılacak kişi adedine göre değişiklik gösterebilir.

 

Gıda İşletmelerinde GMP Eğitimine Kimler Katılabilir
GMP eğitimi kozmetik, gıda ve ilaç sektöründe çalışacak, GMP uygulanmasında görevlendirilecek şahıslara yöneliktir.

 

GMP Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler GMP eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.