Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

Temel Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi

Temel Hijyen Ve Sanitasyon ile ilgili Genel Bilgiler

Temel Hijyen Ve Sanitasyon Eğitimi

Temel hijyen ve sanitasyon eğitimi ile alakalı tüketicinin bilgi ve beklentilerinde artış görünmesi, ilerleyen teknoloji ile seri üretimi yapılan sanitasyon  ve hijyenin öneminin anlaşılması, tüketici beklentilerini cevaplayabilmek adına hassas ve komplekse ürünlerin imal edilmesi ile beraber zamanımızda ürün kalitesi ürün hijyeni ile beraber gıda sanayisinde vazgeçilmez bir faktör durumunu almıştır. Gıda kuruluşlarının müşterilerini korumaları ve yeni müşteriler elde etmeleri hijyen ve sanitasyon işlerinin neticelerine bağlı kaldığını fark etmeleri ve daha güvenli yaşam sahaları meydana getirilmesi ile direk alakası bulunduğu bilincine ulaşmış olmaları sebebiyle çok önemli değişmeler yaşanmış, hijyen ve sanitasyon son zamanların en önemli toplumsal konusu haline gelmiştir.

 

Hijyen ve sanitasyon terimlerine dar bir pencereden bakıldığı zaman, hijyen ve sanitasyon hedeflenen faaliyetine uygun oluşturulması ve ortamın ve verilen hizmetin tüketicilere zarar teşkil etmemesi olarak kullanılan bir terim olmakla birlikte daha geniş kapsamda eksik yada etkisiz hijyen ve sanitasyonla ilişkili hastalıklara sebebiyet veren fiziksel, biyolojik ve kimyasal faktörleri engelleyecek, çevreye, malzemeye ve insana zarar teşkil etmeyek şekilde yaşam sahalarının oluşturulması, ve son tüketiciye ulaştırılması şeklinde tanımı yapılan bilimsel bir sistem döngüsüdür. Yaşam sahalarının verimliliğinin bulaşmaya  ve bozulmalara neden olan faktörden temizlenerek kullanıma arz edilmesi yalnız uygun ve verimli bir hijyen ve sanitasyon faaliyeti neticesinde elde edileceği akılda bulunmalıdır.

 

Temel Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi İçeriği

 

» Temizlik  yolları
» Maliyet  unsurları
» Temizlik maddeleri
» Mikroorganizmaların artması
» Temizlikte temel  prensipler
» Temizlik  uygulanacak alanlar
» Mikroorganızmaların  öldürülmesi
» Maliyet  unsurlarının  dağılımı
» Hijyenik  şartların  oluşturulmuş
» Koordine edilmesi ve desteklenmesi
» Temizlik  ve  dezenfeksiyonda  eğitim  faktörü
» Temizlik  ve  dezenfeksiyon sisteminin  faaliyeti
» Temizlik  ve  dezenfeksiyon  sisteminin  işleyişi
» Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar
» Kontaminasyon kaynakları ve risk oranları
» Temizlik ve dezenfektan maddelerinin uygulanmasında  dikkat  edilecek konular
» Temizlik  işlemleri  ile  hijyen  derecesi  arasında bulunan  ilişki
» Farklı  temizlik  ve  dezenfeksiyon  işlemlerinin  maliyeti

 

Sonuç

 

» Kontaminasyonda  potansiyel  tehlike
» Temizlik  ve  dezenfeksiyonda 4 ana faktör
» Satıcı firmalardan talep edilecek satış yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra servis hizmetleri
» Satıcı firmalardan beklenecek servis  anlayışı

 

Temel Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi Süresi
Türcert belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan temel hijyen ve sanitasyon eğitimi 2 gün olarak belirlenmştir. Temel hijyen ve sanitasyon eğitimine belirlenen 2 günlük süre temel hijyen ve sanitasyon eğitimine katılacak kişi adetine ve temel hijyen ve sanitasyon çalışmalarını yürüten firmaların büyüklüğüne ilişkin olarak değişiklik gösterebilir.

 

Temel Hijyen ve Sanitasyon Eğitimine Katılabilenler Kimlerdir
Temel hijyen ve sanitasyon eğitimine, denetçi adayları, danışmanlar, gıda, tarım, biyoloji, ziraat, mikrobiyoloji, su ürünleri, veteriner hekimler, genetik mühendisleri, tıp alanındaki hekimler, gıda güvenliği ve gıda güvenliği sistemin inşa edilmesi ve işletilmesi ile otel işletmeciliği alanında çalışan, kat temizlik yetkilileri, mutfak görevlileri işyerlerinde nitelikli ve verimli hijyen ve sanitasyon çalışmalarını işletebilmek  için kendi haklarında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler katılabilir.

 

Temel Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler temel hijyen ve sanitasyon eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.

Gıda Endüstrisinde Hijyen Ve Sanitasyon Hakkında Genel Bilgiler

Gıda Endüstrisinde Hijyen Ve Sanitasyon

 

Gıda endüstrisinde hijyen ve sanitasyon yani temizlik ve dezenfekte hem insan sağlığı hemde ürün verimliliği bakımından büyük önem arz etmektedir. Gıda ürünleri mikroorganizmaların üreyip çoğalması için uygun bir ortam hazırladığından, firmada düzenli temizlik yapılması ve dezenfektesinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Gıda ürünlerine mikrobiyal, fiziksel ve kimyasal bulaşma ihtimali bulunmaktadır. Üretim sırasında faaliyet ettirilen araç- gereç, ekipman v.b. ile dolaylı yada doğrudan bulaşma, dikkatli olunması ve tedbir  alınması gereken önem arz eden konuların içinde yer alır. Ayrıca üretim esnasında ve üretim bitiminde firmanın temizlik ve dezenfektesinin uygulanmaması yada verimli gerçekleşmemesi bakteriyel üremeyi de getireceğinden ürün hijyenine olumsuz şekilde etkide bulunacaktır. Bu amaçla firmalarda temizlik ve dezenfekte işlemi düzenli bir plan içinde verimli bir şekilde uygulanmalıdır. Temizlik ve dezenfekte işleminin periyodik dönemlerde gerçekleşmesi mikrobiyal bulaşma tehlikelerini asgari düzeye indirecektir.

 

Gıda endüstrisinde hijyen ve sanitasyon Temizlik uygulaması kesinlikle dezenfekte faaliyetini takip etmelidir. Çünkü temizlik sırasında serbest kalan mikroorganizmalar, dezenfekte gerçekleşmezse daha geniş alanlara dağılarak üremelerini devem ettireceklerdir. Temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri elle veya otomatik uygulanabilir. Yaşadığın zaman içinde ekipmanın sökülme güçlüğü, işçilikten tasarruf edilmesi ve en önemlisi verimli temizliğin yapılması sebebiyle CIP uygulamaları seçilmelidir. Temizlik ve dezenfeksiyonun neden ve nasıl yapıldığının bilinmesi, olumlu neticeler vermesi açısından büyük önem arz eder. Modülde yer alan bilgileri ve uygulamaları günlük hayatınızda da yapmanızda, tekrarlamanızda ve benimsemenizde fayda olacaktır. işletme hijyeni ve sanitasyonu kavramı gün geçtikçe artış gösteren ve iş yaşamımızda daha fazla alana yayılan önemli bir kavram olmaya devam edeceği kuşkusuzdur.
 
İşletme Hijyen ve Sanitasyonu Eğitimi İçeriği

 

» İşletme hijyen ve sanitasyonu ile alakalı temel kavramlar
» İşletme hijyen ve sanitasyonu bakımından firma ve ekipman tasarı

 

İşletme Hijyen Ve Sanitasyonda Önemli Unsurlar

 

» Kuruluş binası ve ekipman hijyeni
» Ham madde
» Hava ve su
» Taşıma ve depolama
» Paketleme
» Atık materyal
» İşletme sanitasyonu ve hijyen eğitimi
» Temizlik ve dezenfeksiyon koordine edilmesi
» İşletme temizlik ve dezenfeksiyonu
» Haşere kontrol
» Personel hijyeni
 
İşletme Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimi Süresi
Türcert belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan işyeri hijyen ve sanitasyonu eğitimi 2 gün olarak belirlenmiştir. İşyeri hijyen ve sanitasyonu eğitimi için belirlenen 2 günlük süre işyeri Hijyen ve sanitasyonu eğitimine katılacak kişi adetine ve işyeri hijyen ve sanitasyonu çalışmalarını yürüten kuruluşun büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

 

İşletme Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimine Kimler Katılabilir
İşletme hijyeni ve sanitasyonu, kuruluş sahipleri ve kuruluşta çalışan personeller, ziraat, denetçi adayları, danışmanlar, su ürünleri, tarım, gıda, gıda güvenliği ekibi üyeleri, veteriner hekimler, tıp dalında çalışan hekimler, gıda güvenliği kapsamında çalışanlar ve İso 22000 inşa edilmesi ve işletilmesi ile gıda firmaları ve otel hijyeni konusunda çalışan ve bilgi sahibi olmayı isteyen herkes katılabilir.

 

İşletme Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler işletme hijyeni ve sanitasyonu eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.
Gıda Endüstrisinde Hijyen Ve Sanitasyon Hakkında Genel Bilgiler

İşletme Hijyeni ve Sanitasyonu Genel Bilgileri

İşletme Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimi

 

Türcert belgelendirme kuruluşumuzdan alacağınız İşletme hijyeni ve sanitasyonu eğitimi, Gıda kuruluşlarında dezenfeksiyon ve temizlik hem insan sağlığı hemde ürün verimliliği bakımından büyük önem arz etmektedir. Gıda ve besin maddeleri mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir ortam meydana getirdiğinde, kuruluşun düzenli olarak temizliğinin yapılması ve dezenfekte işlemi gerekmektedir. Gıdalara kimyasal, fiziksel ve mikrobiyal bulaşma yaşanabilir. Üretim sırasında çalışılan araç- gereç, ekipman v.b. ile direk yada dolaylı şekilde bulaşma, dikkate alınması ve tedbirli davranılması gereken önemli konulardandır. Ayrıca üretim esnasında ve üretimin ardından kuruluşun temizlik ve dezenfeksiyonunun gerçekleşmesi veya verimli şekilde gerçekleşmemesi bakteriyel çoğalmayı birlikte getireceğinden ürünlerdeki hijyeni negatif etkileyecektir. Bu gaye ile kuruluşlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri koordinasyon içinde verimli bir şekilde yapılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyonun periyodik aralıklarla uygulanması mikrobiyal bulaşma tehlikesini asgariye indirgeyecektir.

 

İşletme hijyeni ve sanitasyonu eğitimi ile alınan dezenfeksiyon işlemi, temizlik uygulamasını mutlaka takip etmelidir. Çünkü temizlik sırasında serbest kalan mikroorganizmalar, dezenfekte gerçekleşmezse daha geniş alanlara dağılarak üremelerini devem ettireceklerdir. Temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri elle veya otomatik uygulanabilir. Yaşadığın zaman içinde ekipmanın sökülme güçlüğü, işçilikten tasarruf edilmesi ve en önemlisi verimli temizliğin yapılması sebebiyle CIP (cleaning ın place-yerinde temizlik) uygulamaları seçilmelidir. Temizlik ve dezenfeksiyonun neden ve nasıl yapıldığının bilinmesi, olumlu neticeler vermesinde büyük önem arz eder. Modülde bulunan bilgileri ve yapılanları günlük yaşantımızda da yapmanız, yenilemeniz ve benimsemeniz yararlı olacaktır.İşletme hijyeni ve sanitasyonu terimleri günden güne artan ve iş yaşamımızda daha fazla yer işgal ederek önem arz eden bir kavram olmayı sürdüreceği kuşkusuzdur.

 

İşletme Hijyen ve Sanitasyonu Eğitimi İçeriği
» İşletme hijyen ve sanitasyonu ile alakalı temel kavramlar
» İşletme hijyen ve sanitasyonu bakımından firma ve ekipman tasarımı
 
İşletme hijyen ve sanitasyonda önemli unsurlar 
»Kuruluş binası ve ekipman hijyeni
» Ham madde
» Hava ve su
» Taşıma ve depolama
» Paketleme
» Atık materyal
» İşletme sanitasyonu ve hijyen eğitimi
» Temizlik ve dezenfeksiyon koordine edilmesi
» İşletme temizlik ve dezenfeksiyonu
» Haşere kontrol
» Personel hijyeni

 

İşletme Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimi Süresi
Türcert belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan işyeri hijyen ve sanitasyonu eğitimi 2 gün olarak belirlenmiştir. İş yeri hijyen ve sanitasyonu eğitimi için belirlenen 2 günlük süre iş yeri Hijyen ve sanitasyonu eğitimine katılacak kişi adetine ve iş yeri hijyen ve sanitasyonu çalışmalarını yürüten kuruluşun büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

 

İşletme Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimine Kimler Katılabilir
İşletme hijyeni ve sanitasyonu, işletme sahipleri ve personelleri, ziraat, denetçi adayları, su ürünleri, tarım, danışmanlar, gıda, gıda güvenliği ekibi üyeleri, tıp dalında çalışan hekimler, veteriner hekimler, gıda güvenliği kapsamında çalışanlar ve İso 22000 inşa edilmesi ve işletilmesi ile gıda kuruluşları ve otel hijyeni konusunda çalışan ve bilgi sahibi olmayı isteyen şahıslar katılabilir.

 

İşletme Hijyeni ve Sanitasyonu Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler işletme hijyeni ve sanitasyonu eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.

Otel ve Mutfaklarda Sanitasyon ve Hijyen ve Genel Bilgileri

Otel ve Mutfaklarda Sanitasyon ve Hijyen Eğitimi

 

Otel ve mutfaklarda sanitasyon ve hijyen eğitimi, temizlik ve dezenfeksiyon hem insan sağlığı, hemde ürün kalitesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Gıda ürünleri mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir alan meydana getirdiğinden, kuruluşun düzenli şekilde temizliği yapılmalı ve dezenfekte edilmelidir.

 

Gıda ürünlerine kimyasal, fiziksel ve mikrobiyal bulaşması mümkündür. Üretim sırasında kullanılan araç- gereç, ekipman v.b. ile direk yada dolaylı olarak yaşanan bulaşma, dikkatli olunması ve tedbir alınması gereken önemli konular arasındadır. Ayrıca üretim esnasında ve üretimin ardından kuruluşun temizlik ve dezenfekte işleminin gerçekleşmemesi yada verimli şekilde uygulanmaması bakteriyel çoğalmayı birlikte getireceğinden ürünlerde hijyeni negatif şekilde etkileyecektir. Bu gayeyle kuruluşlarda temizlik ve dezenfeksiyon belirli bir koordinasyon dahilinde verimli olarak yapılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyonun periyodik zamanlarda uygulanması mikrobiyal bulaşma tehlikesini en aza indirgeyecektir.

 

Dezenfeksiyon, kesinlikle temizlik uygulamasını takip etmelidir. Çünkü temizlik sırasında serbest kalan mikroorganizmalar, dezenfeksiyon işlemi uygulanmazsa daha geniş sahalarda çoğalarak üremelerini devam ettirecektir. Temizlik ve dezenfeksiyon faaliyeti elle veya otomatik olarak uygulanabilir. Günümüzde malzemelerin yerlerinden sökülme güçlüğü, işçilikten tasarruf elde edebilme ve en önemli olanı ise verimli temizlik yapılması sebebiyle CIP (cleaning ın place-yerinde temizlik) uygulamaları seçilmektedir. Temizlik ve dezenfeksiyonun neden ve nasıl yapıldığının bilinmesi, olumlu neticeler vermesinde büyük önem arz eder. Modülde bulunan bilgileri ve yapılanları günlük yaşantımızda da yapmanız, yenilemeniz ve benimsemeniz yararlı olacaktır. İşletme hijyeni ve sanitasyonu terimleri gün güne artan ve iş yaşamımızda daha fazla yer işgal eden önem arz eden bir kavram olmayı sürdüreceğinde kuşku yoktur. 

 

Otel ve Mutfaklarda Sanitasyon ve Hijyen Eğitim İçeriği
» Hava ve su 
» Ham madde
» Mikroorganizma 
» Hijyende önem arz eden unsurlar ve mutfak ve otel sanitasyon
» Çapraz bulaşma mikroorganizmanın yayılması ve bulaşma şekilleri
» Soğutma,  çözdürme, sıcak bekletme, soğuk bekletme, 
» Iso 22000
» Mutfak ve otel sanitasyon ve hijyen bakımından ekipman ve  firma tasarımı
» Ekipman temizliği ve kuruluş binası
» Taşıma işlemi ve depolama faaliyeti
» Mutfaklarda ve otellerde sanitasyon ve hijyen ile alakalı ana kavramlar
» Hijyen ve sanitasyon eğitimi
» Dezenfekte ve temizlik koordinasyonu
» Muayene deney
» Lejyoner hastalığı ile mücadele programları
» Lejyoner hastalığı
» Atık materyal
» Paketleme
» Haşere kontrol
» Personel hijyeni
» Bulaşma, yayılma noktaları
» Temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri
» Tutulmasına ihtiyaç duyulan kayıtları ve belgelerin yönetimi

 

Otel ve Mutfaklarda Sanitasyon Ve Hijyen Eğitimi Süresi
Türcert belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan otel ve mutfaklarda hijyen ve sanitasyon eğitimi 2 gün olarak belirlenmiştir. Otel ve mutfaklarda sanitasyon ve hijyen eğitimine 2 gün olarak belirlenen süre otel ve mutfaklarda hijyen ve sanitasyon eğitimine katılacak kişi adetine ve kuruluşun büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

 

Otel ve Mutfaklarda Sanitasyon Ve Hijyen Eğitimine Kimler Katılabilir
Otel ve mutfaklarda sanitasyon ve hijyen eğitimi, kuruluş sahipleri ve personelleri, denetçi adayları, danışmanlar,  tarım, gıda güvenliği ekibi üyeleri, su ürünleri, tıp dalında çalışan hekimler, veteriner hekimler, gıda, ziraat, gıda güvenliği konusunda çalışanlar ve Iso 22000 oluşturulması ve işletilmesi ile gıda kuruluşları ve otel hijyeni konusunda çalışan ve bilgi sahibi olmayı isteyen şahıslar katılabilir.

 

Otel ve mutfaklarda Sanitasyon Ve Hijyen Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler otel ve mutfaklarda hijyen ve sanitasyon eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.

Türcert belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzdan alacağınız personel hijyeni egitimi ile, gıda sanayisinde ham maddenin işlenip ürün haline getirilerek tüketiciye arz edilmesi aşamalarında (tarladan çatala) tüketici bireylere güvenli mamul vermeli ve ilk şartı verimli ve yeterli personel hijyeninin sağlanmış olmasıdır. Sanitasyon ve hijyen ile alakalı bilgi ve beklentilerde değişiklik yaşanmasının ardından gelişen teknoloji ile beraber personel hijyeni hakkında da önemli duruma gelmiş ve hijyen ve sanitasyon ile beraber personel hijyeni son zamanların en önemli kavramı haline gelmiştir.

 

Personel hijyeni, hijyen ve sanitasyon ile beraber ayrılamaz ve birbirlerini tamamlayan insan, hizmet ve çevre ilişkisinde önemli ve vazgeçilmez bir olgu durumunu almıştır.

 

Personel hijyeninde önemli noktalar;
Eller

 

» Üretim sahasına girişlerde ellerin dezenfekteni yapılmalıdır.
» El hijyeni için kullanılan lavabolar, ürün yapılan tezgahlardan farklı olmalı.
» Ellerde kesik, yara, yanık varsa mutlaka üzeri ürüne teması gerçekleşmeyecek biçimde kapatılmalı
» Üretim sahasında takı ürünleri takılmamalıdır. (yüzük, küpe )
» Çiğ ürünlere temasın ardından pişmiş ürünlere temas edilmemelidir.
» Eller, bileklerde dahil olmak üzere bol su ve sabunla yıkanmalıdır.
» Eller mutlaka kullan atlık kâğıt havlu veya el kurutma makinesi ile kurutulmalıdır.
» Sıvı sabunlar kullanılmalıdır, kalıp sabunlar mikrop bulundurduğu için kullanılmamalıdır.El yıkama sabunları tercihen dezenfektan barındırmalıdır. (Buda kalıcı bakterileri kontrol eder.)

 

Ağız, burun ve saçlar

 

» Üretim bölgesinde asla yüze ve saçlara temas edilmemelidir
» Üretim bölgesinde sigara kullanılmamalıdır bir şeyler tüketilmemelidir, sakız çiğnenmemelidir.
» Hapşırma ve öksürme esnasında ağız el ile kapatılmasının ardından eller yıkandıktan sonra dezenfekte edilmelidir.
» Günlük olarak vücut temizliği yapılmalıdır
» Dişler bakım yapılmalı ve günlük olarak fırçalanmalıdır.

 

Kıyafetler
» Açık renklerde ve temiz olmalıdır. 
» Kolay temizlenen, terletmeyen, koruyucu özellikte ve dayanıklı olmalı ve sık sık yıkanmalıdır.
» Üretim alanında giyilecek ayakkabılar dış ortamlarda giyilmeyen, temiz  ve özel ayakkabılar olmalıdır.

 

Personel Hijyeni Eğitimi İçeriği
» Mikroorganizmaların öldürülmesi
» Mikroorganizmaların çoğalmaları
» Kişisel hijyen şartlarının sağlanması
» Kişisel hijyen şartlarının sağlanmasında temel prensipler
» Kişisel hijyen maddeleri
» Kişisel hijyen yöntemleri
» Kişisel hijyen için dezenfeksiyon ve temizlik ürünleri
» Kişisel hijyen maddelerinin uygulanmasında  dikkat  edilecek konular
» Kişisel hijyende kontaminasyon kaynakları  
» Kişisel hijyen maliyet unsurları
» Kişisel hijyen maliyet faktörlerinin dağılımı
» Temizlik ve dezenfeksiyon ağının işleyişi
» Koordinasyonu desteklenmesi
» Yapılan faaliyetler ile hijyen derecesi arasında bulunan  ilişki
» Kişisel hijyende eğitim unsuru 
» Dezenfeksiyon ve temizlikte 4  ana  faktör

 

Personel Hijyeni Eğitimi Süresi
Türcert belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan personel hijyeni eğitimi 2 gün olarak belirlenmiştir. Personel hijyeni  eğitimi  için belirlenen 2 günlük süre personel hijyeni eğitimine katılacak kişi adetine ve personel hijyeni çalışmalarını yürüten kuruluşun büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

 

Personel Hijyeni Eğitimini Kimler İçindir?
Personel hijyeni eğitimine denetçi adayları danışmanlar, su ürünleri, ziraat, biyoloji, tıp dalındaki hekimler, tarım, mikrobiyoloji, gıda, veteriner hekimler, genetik mühendisleri, gıda güvenliği ve gıda güvenliği sistemin oluşturulması ve yürütülmesi ile otel işletmeciliğinde çalışan, kat temizlik görevlileri, mutfak sorumluları iş yerlerinde nitelikli ve verimli hijyen ve sanitasyon çalışmalarını yapabilmek için kendi konularında bilgi sahibi olmak isteyen şahıslar katılabilir.

 

Personel Hijyeni Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler personel hijyeni eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası ) sahip olacaktır.