Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

İyi Taşımacılık Uygulamaları

İyi Taşımacılık Uygulamaları Nedir?

İyi taşımacılık uygulamaları ana konusu olan taşımacılık, ürünleri ihtiyaç duyulan yerlere nakliye faaliyetinin gerçekleşmesi işlemidir. Taşımacılık, taşıma uygulaması yönetimi konseyi tarafından müşteri gereksinim duyduğu ihtiyaçlarını tedarik etmek amacıyla üretilen malların, hizmetlerin ve alakalı bilgilerin üretim merkezinden tüketim noktasına verimli, kaliteli, etkin akışını ve depolanması faaliyetini koordine eden, yürüten ve kontrolünü gerçekleştiren tedarik halkası sürecinin bir aşaması şeklinde tanımlanmıştır.

 

İyi taşımacılık uygulamaları ile birlikte, iyi taşımacılık faaliyeti farklı örgütler için değişik anlamlara gelebilmektedir. Bazı kuruluşlar taşımacılık faaliyetini yalnızca ham maddenin üretim faaliyeti aşamasına akışının sağlanması şeklinde değerlendirmekte ve yönetim anlayışlarında ürünlerin müşterilerine ulaştırılması boyutunu göz ardı etmektedirler. Birtakım kuruluşlar ise ürün tamamlandıktan sonra taşıma faaliyetlerine önem vermektedirler. Diğer bir açıklama ile; bu kuruluşlar taşıma faaliyeti tamamlanmış olan ürünlerin nihai tüketiciye ulaştırılması; yani fiziksel dağıtım uygulaması olarak algılamaktadırlar. Bu iki sınıftaki kuruluşlara ilave olarak sayıları azımsanmayacak kadar çok olan kuruluşların da taşıma faaliyetlerini hem ham madde yönetimi hem de fiziksel dağıtım uygulaması olarak devam ettirdiklerini görmekteyiz. Bu tür kuruluşlar taşıma faaliyetini müşteri ihtiyaçlarını tedarik etmeye ilişkin bir yönetim taşıma faaliyeti olarak görmekte ve entegre bir taşıma faaliyeti süreci ortaya koymaktadırlar. Bu derin taşıma faaliyeti anlayışı ham madde yönetimini ve fiziksel dağıtımı uygulaması kuruluşları müşteri ile buluşturan bir tedarik halkasına entegre etmektedir. Dolayısıyla geniş anlamıyla taşıma faaliyeti; ham maddenin tedarik edilmesinden nihai ürünün tüketiciye kadar ulaştırılması işlemei sürecindeki faaliyetleri optimize etme sanatıdır.

 İyi taşımacılık uygulaması faaliyeti dünyada ve ülkemizde hızla gelişim gösteren bir sektör durumundadır. Tekerleğin icat edilmesi ile başlayan, deve kervanları ile devam eden taşımacılık uygulama faaliyeti kavramı her geçen zaman boyunca yeni bir boyut kazanmıştır. İlk önce Osmanlı İmparatorluğu’nda, daha sonra Batı ülkelerinde silahlı kuvvetlerinde başlayan taşıma terimi kavramı, orada gelişip daha sonra özel sektöre atlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkeleri ilk sıraları almak üzere güçlü kavramları, sistemleri, terminolojisi, ve yöntemleri ile çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir bilim dalı ve hizmet sektörü durumuna gelmiştir.