Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

Reach Sistemine Nasıl Başvurulur?

Reach Sistemine Nasıl Başvurulur?

 

Reach sistemine nasıl başvurulur?, reach belgesi almak için nereye müracaat edilir Türcert olarak REACH Ağı, AB’de elde edilen ve AB’ye AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen kimyasal maddeleri düzenlemektedir. AB, bu aşamada yalnız AB’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişileri muhatap almakta, AB dışı üreticileri ise doğrudan muhatap almamaktadır. Türkiye’deki üretici veya ihracatçı şirketler REACH sistemine uygun AB dışı üretici (non-EU manufacturer) sınıfındadır. Bu sınıf kapsamında bulunan firmalarımızın AB’ye doğrudan başvuruları mümkün olmamaktadır. Firmalarımızın REACH Sistemine kayıt yaptırabilmeleri ve AB’ye ihracat gerçekleştirebilmeleri için iki alternatif vardır.

 

Reach sistemine nasıl başvurulur?, bu konuda ilki, AB’de de olan bir ithalatçı, Türkiye’den ithalatını gerçekleştirdiği kimyasal maddeleri bizzat kendisi REACH sistemine kaydını gerçekleştirecektir. Bu durumda ithalatçının yetkinliği herhangi bir AB’li üretici ile eş değerdedir. İthalatçı firmanın Türk üretici ve ihracatçı adına kayıt dosyasını oluşturup alakalı firmaya sunması için gereken tüm bilgiler (gizlilik derecesi ne olursa olsun) Türk firması tarafından ithalatçı firmaya verilecektir. Bu alternatifin önemli bir negatif yanı ithalatçının kimyasal maddeye yönelik bütün bilgileri elde edecek olmasıdır. Diğer yandan, ithalatçıların kayıt işlemini kendi üzerlerine almak hususunda isteksiz davranmaları da (kayıt ve bürokrasi aşamalarının uzunluğuna bağlı olarak) söz konusu teşkil edebilir.

 

İkinci durum ise Türk üretici veya ihracatçıları için Tek mümessil tayin etmeleridir. Tek Mümessil AB’de de yerleşik bir tüzel veya gerçek kişi olabilir. Tek Mümessil, sistem kapsamında yer edinen diğer AB kuruluşlarının tek muhatabı durumundadır. REACH sürecinde AB firmaları Türk firmalarını doğrudan muhatap olarak  kabul etmeyeceklerdir. Mümessil, ihraç edilmek istenen maddeleri alakalı firmaya kaydını yaptıracak ve REACH kapsamında tek sorumlu olacaktır. Bu hususta ithalatçı firma alt kullanıcı durumda olup, Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR), Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Güvenlik Bilgi Formu (GBF), Maruziyet Senaryosu (MS) vb rapor, belge ve bilgileri kendisi oluşturmak yerine,mümessilden talep edebilecektir.