Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

İyi Hastane Uygulamaları

İyi Hastane Uygulamaları Nedir ?
Temelini güncel Helsinki bildirgesine dayanan prensiplerden alan iyi hastane uygulamaları, insanlar üzerinde gerçekleşecek olan klinik araştırmalarının dizaynı, işletilmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına yönelik bilimsel ve etik bir kalite standardıdır.İyi klinik uygulamaları, araştırmaya dahil olan gönüllülerin hakları, sağlığı ve mahremiyetlerinin muhafaza edildiği ve araştırmadan elde edilen bilgilerin güvenilir olduğuna dair topluma güvence aşılar.

İyi hastane uygulamalarının hedefi, klinik bilgilerin milletler arası karşılıklı kabul edilmesini kolaylaştırmak adına tek bir standart oluşturmaktır.Standart, Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumuna sunulacak olan klinik bilgilerin toplanmasına rehberlik etmekte ve ülkemizde yürütülen yada yürütülmesi planlanan klinik araştırmalara ait esasları ve detayları açıklamaktadır.