Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

Carbon Neutral

Carbon Neutral Nedir?
   Carbon Neutral  Sıfır Karbon Prensipleri; sera gazı emisyonu hesaplanması ve karbon ayak izinin yok edilmesine konu olabilecek bütün alanları içine alabilmek ve bunlar arasındaki farkı gösterebilmek maksadıyla ürün, kurum ve hizmet sektörü için 3 değişik sertifikasyon çeşidi sunmaktadır.
     Sıfır Karbon Kurum, farklı tüzel kişiliğe sahip müşterilerin sera gazı emisyon kaynaklarının saptanması, sera gazı emisyonunun hesaplanması, ihtiyaç duyulan azaltım stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejiler kapsamında iç (azaltıcı tedbirler) ve dış (karbon kredilerinin satın alınması) aksiyonlarının gerçekleştirilmesi ve yapılan çalışmanın Sıfır Karbon Sertifikasyonu ile kamuoyuna aktarımı uygulamalarını kapsamaktadır.
    Sıfır karbon ürün, satışı gerçekleşen ürünlerin yaşam döngüsü değerlendirilmesi doğrultusunda saptanmış olan karbon emisyonlarının hesaplanması, raporlanması, azaltımı ve ürün müşterilerinin bilgilendirilmesi maksadıyla sertifikalandırılması aşamalarını içermektedir.Sıfır Karbon Ürün sertifikasyon sistemi  tüketicilerin; hem satın almış oldukları ürünlerin imal edilmesi ve kendilerine gelene kadar olan aşamada, hem kullanım süresince iklim değişikliğine sebep olduğu negatif etkiler hakkında bilgilendirilmesini hedeflemektedir.
   Sıfır Karbon Hizmet, hizmet sektöründe boy gösteren firmaların  değişik uygulamalarının yada firmaların mikro seviyede gerçekleştirdiği birtakım uygulamaların karbon emisyonlarının hesaplanması, raporlanması, azaltımı ve müşterilerinin bilgilendirilmesi maksadıyla sertifikalandırılması aşamalarını kapsamaktadır. Sıfır Karbon Hizmet, özellikle solo faaliyet kapsamında oluşan sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına ve silinmesine yöneliktir. 
    Söz konusu sertifikasyon firmalarına ait araç filolarının, yapılmış  olan etkinlik veya sergilerin yada firmaların belli bir dönem dahilinde yapmış olduğu seyahatler gibi aktivitelerin sebep olduğu emisyonların hesaplanarak hem ihtiyaç duyulan azaltımların yapılması hem de denkliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.Bu sertifikasyon sistemi paydaşların, sıfır karbon prensipleri ışığında yapılmış olan çalışma konusunda bilgilendirilmesini ve husus ile alakalı farkındalığın artırılmasını hedeflemektedir.