Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

Sa 8000 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Yönetim Standardı

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Nedir?

SA 8000 Standardı

 SA 8000 Standardı, 1989'da Ekonomik öncelikler konseyinin bir ortağı olan Uluslararası Sosyal Sorumluluk (SAI) tarafından meydana getirilmiştir ve küresel anlamda  en fazla kabul gören milletler arası iş sahası standardı şeklinde görülmektedir. Dünya çapında her hacimdeki firmaya uygulanabilir.

 SA 8000 standardı belgelendirmesi mecburi ve çocuk çalışan,örgütlenme özgürlüğü ve toplu anlaşma, iş sağlığı ve güvenliği, disiplin faaliyetleri, ayrımcılık, mesai saatleri, ücretler ve yönetim ağları dahil problemleri ele almaktadır. SA 8000 dünya çapında firmanın standartlarını saptamanın yanında, miili Çalışma Kuruluşlarından, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Anlaşması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine kadar, anlaşmalar dahil olmak üzere mevcut milletler arası sözleşmeleri kucaklamaktadır.

 

SA 8000 belgelendirmesinin faaliyete geçirilmesi bir firmanın personelleri, hissedarları ve tedarikçilerinin çalışma şartları  yanında, uygulamalarının sosyal etkilerini de göz önünde bulundurması gerektiği anlamına gelir. Dünya çapında her ölçekteki  firmaya uygulanabilir. Firmanızın Türcert belgelendirme kuruluşumuz ile SA 8000 için belgelendirilmesi uygulamalarını da sosyal sorumluluğu ilerletmenize ve geliştirmenize destek olacaktır. Küresel olarak en fazla kabul görmüş iş sahası standardını faaliyete geçirmek için tecrübeli denetçilerimizle işleyişinizi halelere teklif sunarken ve firmanızı genişletirken sosyal sorumluluğu kanıtlar. SA 8000; ISO 14001 ve ISO 9001 ’i örnek alan, performans şartları kadar prosedür ve sistem koşullarını da önemseyen, yönetim ağı ile davranış kodunun karışımı olan bir standarttır. Tedarikçi belirlemede dünyadaki ilk evrensel ahlak standardı olma niteliğine sahip olan SA 8000’in, küresel firmaların tedarikçilerinden, ISO sertifikalarının yanı sıra isteyeceği önemli bir standart haline geleceğine inanılmaktadır.

 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ilk kez Ekim 1997  senesinde personellerin temel haklarını teminat altına  almayı gaye edinerek, SAI ülkeler arası  Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından ilan edilmiştir. İlk tedarikçi analiz  standardı şeklinde kabul gören SA 8000 2001 senesinde  revize edilmiştir. SA 8000 bazı I.L.O anlaşmaları,  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  esas alınarak insan hakları, işçi sendikaları ve çocuk hakları örgütleri, akademisyenler ve işverenlerin meydana getirdiği  bir çalışma grubu tarafından oluşturulmuştur.  

 

ISO standartları kalite yönetim ağı ve çevre yönetim ağı için aşama  tabanlı, hizmet ve üretim sektörlerinin her ikisinde de faaliyete geçirilebilen  standartlardır. S.A 8000 standardı ise daha az aşama  tabanlı, daha fazla kuralcı ve netice merkezlidir.S.A 8000 üretim sektörü ile daha çok alakalıdır  ve analizleri ISO 9000 ve ISO 14000'de olduğu gibi yalnız aşama  yerinde değil, aynı süreçte  çalışanlar, paydaşlar  ve alakalı diğer kesimler  ile görüşmeleri ve işleyiş sahası  dışında ihtiyaç  olan yerlerin ziyaretlerini de içine almaktadır.

 

S.A 8000 / ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı, hizmet yada  üretim aşamalarının, insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir ağ çatısı altında işlediğini ölçümler. S.A 8000 Standardı, bir kuruluşta güvenlik ve sağlık şartlarının  tesis haline getirildiği; personellerin yaşlarının çalışma şartlarına  uygun olduğunu ve personelleri zor kullanarak çalıştırmanın yapılmadığını; cinsiyet, ırk, din gibi sosyal ayrımcılığa konu faaliyetlerin olmadığını; fiyatlandırmada farklılık yapılmadığı ve yeterli miktarda  ücretin verildiğini; çalışma şartlarına ve mesai saatlerine uygun bir biçimde  çalışıldığını; örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının uygulandığını  sistemli olarak garanti  altına almaktadır.

 

Günümüzdeki şartlarda firmalar yükselen bir biçimde genel kamuoyunun, müşterilerin, resmi kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının etkisi altındadır. Bu gruplar, ISO 9001 Kalite Yönetim ağı ile garanti altına alınmış kaliteli ve uygun ücretteki ürün/hizmet sunumunun dışında, firmaları, ürün yada hizmeti imal ederken çevreye saygı duymaları, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı tedbirleri almaları ve sosyal sorumluluklarını uygulamaları şeklinde zorlamaktadır.

 

İnsan hakları bilincinin genişlemesine  paralel olarak S.A 8000 / ISO 26000, liderliğe dayalı, kapsamı firma  dahilinde; meydana getirmekten çok engellemeye odaklı, devamlı bir şekilde gelişmeyi amaç edinen, sosyal sorumlulukların değerlendirildiği  bir standart olarak 1997 senesinde yayımlanmıştır.S.A 8000 / ISO 26000, çalışma şartlarını  genel anlamda yenileştirmek, bütün iş ve ülke pazarlarında evrensel standart oluşturmak, dünyada ve dünya  genelinde insan hakları ve çalışma örgütleriyle paralel olarak çalışmak, iş ve tüketim toplumunu karşılıklı kazanca yaklaşımıyla teşvik etmeyi misyon edinmiştir.

 

SA 8000 Standardının 9 Ana maddesi bulunmaktadır.
» Çocuk çalışanlar
» Mecburi çalışma. Mecburi işçilik
» Güvenlik ve Sağlık  
» Toplu anlaşma hakkı
» Ayrıştırma
» Disiplin Faaliyetleri
» Çalışma saatleri
» Fiyat
» Yönetim Ağları
S.A8000 Standardı diğer yönetim ağları standartları ile  bütünleşebilen  bir standarttır.