Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, müşterilerin umut ettiklerinin  ötesinde hizmet sağlamayı isteyen tüm kurumu ilgilendirir. Bu yönetim şekli kamu firmaları yada gönüllülük esasına dayalı firmalar dahil olmak üzere her anlam ve boyuttan işletmenin genel bir ihtiyacıdır. Müşteri istek, arzu ve şikayetlerini daha etkili bir şekilde yönetmeniz, müşteri beklentilerini karşılama oranınızı yükseltecektir. Özellikle müşteri şikayetlerini faaliyetleriniz için  bir  yenileşme, bir fırsatı olarak görürseniz, şikayetleri çabuk bir şekilde müşteri memnuniyetine çevirebilirsiniz. Şirketinizin faaliyeti ve büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 10002 bu hedefe ulaşmanıza yardım edebilir. Firmaların faaliyeti ve genişliği ne olursa olsun, ISO 10002, bu amaca ulaşmanızı sağlayabilir. Müşteri şikayetleri yönetim, genellikle sürdürülebilir başarı amacı olan her firma için basit, ama olmazsa olmaz bir şarttır. MŞY için yönetim ihtiyaç halindeki kaynakları ayırmalıdır. Bunlar, eğitim, iş gücü, malzeme, finansman, bilgisayar donanım ve yazılımı, iletişim ekipmanı, oda v.b. olabilir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, yapılan çalışmalar neticesinde memnun bir müşteri, memnuniyetini ortalama 5 şahısla paylaşırken; memnun bulunmayan bir müşteri ise memnuniyetsizliğini ortalama 9 şahsa yansıtmaktadır ve olumsuz bir referans olmaktadır. Memnun bulunmayan müşterilerin yüzde 98’i ise memnuniyetsizliklerini hiçbir durumda belirtmezken beraberinde sessiz sedasız bir şekilde alternatif yolları aramaktadır. Rekabet koşullarının  bu derece yoğun olduğu yaşantımızda kimse bir müşterisini dahi kaybetme riskine  sahip değildir. Normalde, şikâyetler firma içerisinde halledilmelidir; tırmanma ile üst idareye kadar gitse bile. Bazen müşteri irtibatı keser ve iş dayanışmasında içine dahil olmak istemez. Farklı dil, bilinmeyen yasal mevzuatlar, masraflar, çözüm üretebilecek bazı kuruluşların var olmaması, zaman hususları bakımından yurt dışı müşteriler şikâyetini ulaştıramayabilir yada bulunduğu şikayeti izlemeye bilir. Hakemlik başvurulabilecek bir anlaşma şeklidir.

Personele karşı tarafsızlık ilkesiyle alakalı, personele tarafsız davranmayı gerektirmektedir. Bu, kendi performansı ile alakalı ise, tam olarak bilgilendirmeyi, kendi rolünün tanımlama fırsatının sağlanmasını, konunun nasıl ilerlediği ve neticelendiğini zaman kaybetmeden bilmeyi gerektirir. Kendisine şikâyetin sebebini araştırılacağını ve personelin destek verileceğinin güvencesi verilmelidir. Şikâyet değerlendirme ve disiplin iki farklı konudur. Ağır ve seri bir şekilde çözülmesi gereken şikâyetlerde bunları ayırmak zor olabilir. İki ayrı prosedür kurumun meydana getireceği gecikme kurumun pazar payı, müşteri kaybına sebebiyet verebilir. Gizliliğin emniyetine dikkat edilmelidir. Bir yandan tüketici, diğer yandan ilgili personel(ler) ve uygun şekilde araştırma yapanlar gizlilik ile muhafaza edilmelidir. Basına iştirak edecek konular isimsiz yapılabilir. Eşitlik ve doğruluğun takip edilmesi amacıyla prosedürler ve rastgele seçim ile alakalı olanlara şikâyetin ele alınış tarzı hakkında memnuniyet düzenli bir tarzda sorulabilir.

Şikayet konusunda müşteriye dönüş sağlanması hızı şirketin aktif olduğu kültür ve dış ortamına ve olayın ciddiyet durumuna bağlıdır. Bu konu için net bir yetki ve sorumluluklar olmalıdır. Uzun vadede çözüme kavuşturulacak şikâyetler için ilerleme durumu şikayette bulanan müşteriyle paylaşmak iyi bir uygulamadır.

Firmalar MŞY performansını özel haller dikkate alarak analiz edebilir. Bazı performans ölçütleri şu şekildedir;

» Üst İdarenin Almış olduğu Yetki,

» Çalışan personelin yönetimin M.Ş.Y hakkında taahhüdünü ne şekil anladığı,

» Hedeflere ulaşmak, eğitim gereksinimlerinin karşılanması,

» İlk teması gerçekleştiren personelin yetkisi,

» M.Ş.Y politikasının seviyesi,

» M.Ş.Y testlerinin sonuçları,

» Çözüm süreçleri olabilir.

Firmalar Ayrıca,

Yatırım teşvik belgesi danışmanlık, yatırım gerçekleştiren ve yapılan yatırımların özelliğï Yatırım Teşvik Mevzuatına göre yatırımcı, Yatırım Teşvik Belgesi alarak kanunca tanımlanmış desteklerden faydalanabilmesi adı yapılan yönlendirmedir.Ülkemizde; yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek yatırımları özendirmek, yabancı yatırımları artırmak amacıyla Yatırım Teşvik Sistemi kurulmuştur. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcıyı Yatırım Teşvik Sistemi içerisinde tanımlanan devlet teşvik uygulamalarından faydalandırarak hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücünü yükseltir. 

 

Yatırım Teşvik Sistemi;

 

» Genel yatırım teşvik uygulamaları, 

» Büyük ölçekli yatırım teşvik uygulamaları, 

» Bölge bazında yatırım teşvikler

» Stratejik yatırım teşvik uygulamalarından oluşur. 

 

Teşvik uygulamaları ve oranları yatırımın cinsine, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı bölgeye ve kapasitesine göre farklılık gösterir. Yatırım Teşvik Belgesi yatırımınızın mevzuata uygun olduğunu, yatırımınızın özelliklerini ve hangi teşvik uygulamasından yararlanacağınızı gösterir. Teşvik uygulamalarından yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alınması zorunludur. Yatırım Teşvik Belgesi almak için Ekonomi Bakanlığına ya da Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat edilmektedir 10 milyon TL tutarını aşmayan yatırımlar için yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına müracaat edilebilir.

 

Yatırım Teşvik Sistemi içerisinde yer alan uygulamalar hibe ya da kredi şeklinde değildir. Yatırımcının maliyetlerini düşürmek adına yapılmış uygulamalardan oluşmaktadır. Yatırım Teşvik Sisteminden yararlanmanın yatırımcıya sağladığı kolaylıklar; 

 

» Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, 

» Gümrük Vergisi muafiyeti, 

» Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi indirimi, 

» Aracı kurumlardan alınan krediler için Faiz Desteği, 

» Sigorta Primi İşveren Hissesi ve İşçi Hissesi desteği, 

» Gelir Vergisi Stopajı desteği, 

» Büyük ölçekli ya da stratejik yatırımlarda Yatırım Yeri Tahsisi desteği 

» KDV İadesi şeklinde uygulanmaktadır.


Devletin yatırımcıya uyguladığı teşvikler, yatırımcının maliyetini düşürerek ileride yapacağı yatırımlara kaynak oluşturmasını sağlar. Yatırımcı ekonomideki istikrarını ve bu istikrarın sürekliliğini sağlamak için devletin teşvik politikalarını en iyi şekilde kullanmalı ve takip etmelidir. Devlet yapılanmasının karmaşık ve prosedürlerin uzun sürmesinden dolayı yatırımcılar kendilerine sağlanan kolaylıklardan faydalanmak istememektedir. Teşvik mevzuatlarının karışık olması ve sık sık değişmesi, teşvik sistemlerinin birden fazla devlet kurumunu ilgilendirmesi takibi zorlaştırmakta, evrak yükünü artırmaktadır.

berlik ediyoruz. Yatırım Teşvik Sistemi, Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer teşvik uygulamaları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Müracaat sırasında istenilen belgeler;  

» İmza sirküleri,

» Yatırımda kullanılacak makine ve teçhizat listeleri, 

» Sicil gazetesi, 

» Harcın yatırıldığına dair dekont, 

» Vergi ya da sigorta prim borcunun olmadığına dair alınan belge, vergi ya da sigorta borcunun olması durumunda, borcun yapılandırıldığına dair alınan belge, 

» Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu ya da muafiyet raporu, 

» Stratejik yatırımlar için fizibilite raporu, 

» Başvuru dilekçesi, 

» Taahhütname

» Yatırım Bilgi Formu