Bizi Arayın
0212 702 40 00
EnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)FrenchGermanGreekItalianRussianTurkishPersianGeorgian

Iso 50001 Eğitimi

Iso 50001 enerji yönetim sistemi eğitimi, ağının standart yapısının ve enerji yönetim ağlarının genel bilgilendirmesi, faaliyeti, yapısı, uygunluğunun incelenmesi için ihtiyaç olan bilgilerin ve metodların sunulması ve kursa katılan şahısların standart bilgisi, bilgilerinin sağlanması ve tetkik yetenekleri.

 

Iso 50001 Eğitiminin İçeriği
» Iso 50001 eğitimi enerji performansı yönetimi
» Iso 50001 eğitimi enerji yönetim ağı motivasyonu
» Iso 50001 eğitimi enerji ile alakalı mevzuat, yasal ve diğer koşullar
» Iso 50001 eğitimi enerji yönetim ağının süreçleri
» Iso 50001 eğitimi enerji el kitabı
» Iso 50001 eğitimi çevre yönetimi ağının sertifikalandırılması
» Iso 50001 eğitimi ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde bulunan enerji yönetim ağı
» Iso 50001 eğitimi sertifikalandırma çalışmaları
» Iso 50001 eğitimi sertifikalandırma aşamasıi
» Iso 50001 eğitimi enerji yönetim ağı faaliyet aşaması.

 

Iso 50001 Eğitimi Katılımcı Profili
Iso 50001 enerji yönetim ağını oluşturmak isteyen kurum veya firmaların alakalı olan birim sorumluları

 

Iso  50001 Eğitiminin Süresi
Iso  50001 eğitim süresi 2 gün olarak belirlenmiştir.

 

Iso 50001 Enerji Yönetim Ağı Hakkında Bilgiler
Enerji maliyetlerinin toplamının, üretim maliyetlerinin toplamı P’sinin üzerinde olduğu ve enerji yasasının enerjinin verimli olarak kullanılması, israf edilmesinin engellenmesi, enerji maliyetlerinin ekonominin üzerinde bulunan ağırlığın hafifletilmesi ve çevrenin muhafaza edilmesi için enerji kaynaklarının ve enerjinin tüketim kalitesinin yükseltilmesi adına yaptırımı da düşünülecek olursa, enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir Iso 50001 enerji yönetim ağının hazırlanması kaçınılmazdır.

 

Iso 50001 enerji yönetim ağı, enerji yönetiminde bulunan milli ve yerel standartların üzerine kuruluşumuz en iyi  ve en son faaliyetleri temsil eder. Iso 50001 enerji yönetim ağı, organizasyonların enerji kalitesini artırmak için ihtiyaç duyulan aşama ve sistemleri hazırlamalarını, faaliyete konmasını ve devamını sağlamaktır.

 

Iso 50001 enerji yönetim ağı standardı enerji çeşitlerinin hepsini kapsar.Her kuruluşa yani vergi levhası olanlara kurulabilir, faaliyet geçirilebilir ve sertifikalandırılabilir.Coğrafi, sosyal veya kültürel şartlara gözetilmeksizin her tür ve ebattaki organizasyonun faaliyete geçirilebilmesine müsait bir yapıda hazırlanmıştır.

 

Iso 50001 enerji yönetim ağı standardı sera gazı emisyonları (GHG) ile alakalı yerel yükümlülüklere karşı uyumu kolay hale getirecektir.Etkili enerji tüketimi hakkında devamlı iyileştirme çevreye etkilerini indirgediği gibi enerji harcamasını azaltarak tasarruf olanağı da sağlayacaktır.

 

Iso 50001 enerji yönetim ağı, enerji verimliliği yasası ile birden fazla alakalı olan tebliğin ve yönetmeliğin oluşturulduğu bu zamanda EN 16001 enerji yönetim ağı tam mevzuat uyumu bünyesinde bir imkan şeklinde değerlendirilebilir. Iso 50001 enerji yönetim ağı, Iso 14001- çevre yönetimi, Iso 9001-kalite yönetimi ve BS EN 16001 enerji yönetim ağı standartları ile uyumlu olarak tasarımı yapılmıştır.

 

Iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standart Serisi
» Iso  /DIS 50002 enerji incelemeleri
» Iso  50001 enerji yönetim ağı- Faaliyeti için rehberlik ihtiyaçları
» Iso /DIS 50015 Enerji yönetim ağları- Ölçme ve örgütsel enerji performansı doğrulama - Genel ilkeleri ve rehberlik
» Iso /DIS 50003 enerji yönetim ağları- Enerji yönetim ağlarının inceleme ve sertifikasyonunu sağlayan firmalar için koşullar
» Iso /DIS 50004 enerji yönetim ağları- Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için rehberlik
» Iso /DIS 50006 enerji yönetim ağları - enerji performans göstergelerini (ENPI) ve enerji tabanlarını (ENB) kullanarak enerji performansının ölçümünün yapılması- Genel prensipler ve rehberlik

 

Iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Iso 50001 Eğitiminin Yararları
Firma ve kuruluşların hazırladıkları Iso 50001 enerji yönetim ağını verimli bir şekilde kullanılmasının oluşturduğu yararları şu şekildedir.
» Iso 50001 masrafları indirger: Enerji harcamasını belirlemek, ölçmek ve yönetmek adına yapısal bir yaklaşım kullanarak masrafları indirgemeye destek olur.
» Iso 50001 sera gazı emisyonlarını indirgeyerek yasal zorunluluklara uyumunuzu kolay hale getirir: Mevcut veya gelecekte gönüllük esasına dayalı veya zorunlu olabilecek enerji amaçlarına veya sera gazı emisyonu yasalarına ve kuruluşun birlikte iş yaptığı paydaşlarının mevcut yada gelecekte var olanı beklentilerine uyumu kolay duruma getirir.
» Iso 50001 enerji tedarikinde güveni yükseltir: Enerji tehlikelerine dair açıkların kavranmasına ve firmanın risk altında olduğu bölgelerin görülmesine yardımcı olur.
» Iso 50001 iş performansını geliştirir: Davranışta değişiklik yapmak ve maliyet etkin teknik analizleri sistematik şekilde belirlemek ve öncelikli duruma getirmek suretiyle enerji sarfiyatını minimize ederek; üretkenliği yükseltmeye katkı sağlamak.
» Iso 50001 enerji amaçlarını ve politikalarını resmi hale getirir: Kuruluş içinde enerji yönetimi politikasına imajını geliştirir ve enerji kaliteli düşünce yapısını yerleştirir.
» Iso 50001 mevcut yönetim ağlarınızla entegre edilebilir: Enerji yönetim ağını mevcut yönetim ağları ile entegre ederek azami yarar elde edilebilir.
» Iso 50001 geleceğin karbona bağımlı olan dünyada yeni ürünler ve hizmetler için olanaklar geliştirilmesine yarar.

 

Iso 50001 Enerji Yönetim Ağı Maddeleri
Önsöz
Tanıtım
1 Kapsam
2 Referanslar
3 Tarifler ve terimler
4 Enerji yönetim ağı ihtiyaçları
4.1 Genel ihtiyaçlar
4.2 Yönetimin yetkinliği
4.2.1 Genel
4.2.2 Görev, yetkinlik ve görevler
4.3 Enerji politikası
4.4 Koordine etme
4.4.1 Genel
4.4.2 Enerji profili
4.4.3 Enerji esas değerleri
4.4.4 Enerji performans göstergeleri
4.4.5 Yasal ve diğer ihtiyaçlar
4.4.6 Hedefler, amaçlar ve eylem koordinasyonları
4.5 Faaliyet ve operasyon
4.5.1  Eğitim, yeterlilik ve farkındalık
4.5.2 Dokümantasyon
4.5.3 Operasyonel inceleme
4.5.4 İrtibat
4.5.5 Tasarım
4.5.6 Enerji hizmeti, ürün ve enerji satın alma
4.6 Performans incelemesi
4.6.1 İzleme, ölçme ve analiz edilmesi
4.6.2 Yasal ve diğer uygunsuz durumların analiz edilmesi
4.6.3 İç tetkik
4.6.4 Uygunsuz durumların, düzeltici ve engelleyici uygulamaları ve iyileştirme faaliyetleri
4.6.5 Kayıtların incelenmesi
4.7 Üst yönetimce enerji yönetim ağının gözden geçirilmesi
4.7.1 Yönetimin gözden geçirme girdileri
4.7.2 Yönetimin gözden geçirme çıktıları

 

EK A (Bilgilendirme)- Bu Uluslararası Standardın Kullanımına İlişkin Kılavuz Bilgiler
A.1 Genel ihtiyaçlar
A.2 Yönetimin görevleri
A.2.1 Genel
A.2.2 Görev, yetkinlik ve görevler
A.3 Enerji politikası
A.4 Koordinasyon
A.4.1 Genel
A.4.2 Enerji profili
A.4.3 Enerji ana değerleri
A.4.4 Enerji performansının göstergeleri
A.4.5 Yasal ve diğer ihtiyaçlar
A.4.6 Hedefler, amaçlar ve eylem koordineleri
A.5 Faaliyet ve operasyon
A.5.1 Yeterlilik, farkındalık ve eğitim 
A.5.2 Dokümantasyon
A.5.3 Operasyonel inceleme
A.5.4 irtibat
A.5.5 Tasarım
A.5.6 Enerji hizmeti, ürün ve enerji satın alma
A.6 Performans incelemesi
A.6.1 İzleme, ölçme ve değerlendirmeler
A.6.2 Yasal ve Diğer uygunsuz durumların analiz edilmesi
A.6.3 İç tetkik
A.6.4 Uygunsuz durumlar, düzeltici ve engelleyici uygulamalar ve iyileştirme faaliyetleri
A.6.5 Kayıtların incelenmesi
A.7 Üst Yönetimce enerji yönetim ağının gözden geçirilmesi
A.7.1 Yönetim gözden geçirme girdileri
A.7.2 Yönetim gözden geçirme çıktıları